Radio 245
door Jean-Luc Bostyn

Radiovisie was van 1977-1981 een mediablad dat zoals de naam al aangeeft veel over radio schreef. In de editie van 15 augustus 1977 verscheen een bericht dat we onderstaand plaatsen. En zo komt een totaal vergeten piraat weer even tot leven.

Vakantie - De talrijke Vlaamse en Zuid-Nederlandse luisteraars van de bekende landpiraat 'Radio 245' leven waarschijnlijk in de veronderstelling dat hun weekendzender met vakantie is. Eigenlijk is het station ook met vakantie, alleen liggen de spelregels iets anders.

Goede zender - Een gekoördineerde Belgisch-Nederlandse overheidsactie maakte op 9 juli j.l. om 18.00 hrs een einde aan de activiteiten van het station.

'Radio 245' die opereerde uit de grensgemeente Assenede (Belgie) had op realtief korte tijd een relatief groot aantal luisteraars weten te strikken.  Hun uitzendingen liepen immers op een tijdstip dat andere stations weinig of helemaal niets te bieden hadden.

 

Zaterdag en zondag tussen 10:00 - 18:00uur. Bovendien was het station één van de weinige landzenders die over een vrij goede zender beschikten. Een zuiver signaal en een perfecte modulatie. De uitzendingen konden in een straal van 100 km ontvangen worden. Dit via een 100 Watt kristalgestuurde zender. met een antenne van 5m en 50m tegencapaciteit en een gekompliceerde aarding.

Radio Bloemendaal - 'Radio 245' op 245m middengolf stoorde echter enigzins de uitzendingen van Radio Bloemendaal op 245,3m. Dit officiele 50 Watt station (bij Haarlem) legde een klacht neer en de Rotterdamse RCD had boodsoener '245' al gauw gelokaliseerd. Kort daarop pakten de opsporingsdiensten met een indrukwekkend machtsvertoon uit. Zowel de Rotterdamse RCD als de politie van Assenede en Sas van Gent en ook de Rijkswacht van Bassevelde waren komen aanrukken.

De zender die in een gesloten garage van een leegstaand huis stond kon niet onmiddelijk het zwijgen worden opgelegd omdat de eigenaar ervan niet dadelijk kon worden gevonden. IJverige buren hielpen een handje. De zendantenne en apparatuur werden verzegeld. Later werd dit opgehaald door de Belgische PTT.

Cassette - Van de programmaleider van het station ontvingen we een perscommuniqé dat onder andere zegt: "Het was onze droom, ons ideaal, een hobby. Niet alleen dit zijn we nu kwijt maar ook ons materiaal. Daarom hebben we na beraad besloten de hulp van onze luisteraars in te roepen. U kunt dit doen door onze afscheids cassette of band te kopen die handelt over de geschiedenis van Radio 245".  

 

 

© Jean-Luc Bostyn/Radiovisie

 

 
 
 
 
Terugkeren naar de MN home