Medianostalgie
 

Scheepsjournaal
november 1979

Radiovisie was van 1977-1981 een mediablad dat zoals de naam al aangeeft veel over radio schreef. In editie nr. 22 van 19 november 1979 staat het artikel Scheepsjournaal over de situatie van de zeezenders op dat moment. Geschreven door Jean-Luc Bostyn en op enkele punten bewerkt.

 
 

Problemen - Het is zowat traditie geworden dat het de zeezenders flink begint tegen te zitten als de zomerse vakantiedagen voorbij zijn. Het Radio MiAmigo zendschip (m/v Magdalena) ging op een zandbank liggen, de schipper van de Aegir2, de Radio Del Mare boot, voer uit pure verveling de zendschuit zomaar een havenplaatsje binnen en Radio Caroline moest de gehele maand october haar beschermengel ontberen. Met een nooit aflatende ijver slaagde Caroline er als eerste in de zaken weer te normaliseren.

 

De achtergrond problemen bij Radio Caroline, die aan de basis liggen van alle moeilijkheden en wijzigingen, zijn zeker niet nieuw. Al die tijd hadden ze onderhuids liggen borrelen. Voor de duidelijkheid moeten we terug naar Paaszondag 1979 als het station haar uitzendingen opnieuw begint.
   

Marc Jacobs - Een groepje Nederlanders, vooral Paul de Wit, Rob Hudson en Herman de Graaf, wilden van de verrezen zeezender een volwaardig alternatief maken voor Hilversum 3. Een puur Nederlands station dus. Het moet de heren toegegeven worden, ze bevrijdden Caroline inderdaad van de zielige MiAmigo reputatie, ondanks het om dezelfde deejays ging. De Nederlandse pers, allang uitgekeken op zenderkleuringen en omroepgeleuter, reageerde positief en zelfs de platenwereld zag er wederom brood in.

Intussen was Herman van het voorplan verdwenen ten voordeel van Marc Jacobs en dat was zeker de luisterdichtheid op het middaguur ten goede gekomen. Als op 1 oktober dan ook nog ex-Veronica en ex-Avro medewerker Wil Luikinga de Caroline ploeg kwam versterken, leken de muzikale dagen van weleer opnieuw te zijn aangebroken. (foto: Will Luikinga)


Adverteerders - Will Luiking neemt zijn programma's op in discotheek 'Voom Voom' in El Arenal op Mallorca, de eigenaren ervan zijn Veronica gek. Luikinga zegt het gratis te doen. De enige voorwaarde die hij stelt is dat er geen reclames worden gedraaid, hij wacht op enkele grote sponsors en pas dan wil hij meedelen in de opbrengst. Radio Caroline is bovenalles een commercieele zender, alle ideoligiën over echte Nederlandse radio ten spijt moest er geld worden verdiend.

De inbreng van een niet meer te tellen aantal dominees spraken al voor zichzelf (huur zendtijd). Zo haalde Caroline baas Ronan O'Rahilly er ook een Belgische compagnon bij die al eerder betrokken was bij Radio Atlantis en MiAmigo. Meteen ontwikkelde zich een vreemde situatie: de Nederlandse Caroline deejays hielden zich uitsluitend met hun landgenoten bezig terwijl de zender voor driekwart op Begische adverteerders draaide.

Holland-Belgie - Een gouden regel in onze kapitalistische maatschappij is nu echter dat degene die het meeste geld in het bakje gooit ook het meest te vertellen heeft. Zo kwam er een Franstalig programma bij op Caroline en de Belgische Nationale Hitparade werd van het gestrande Mi Amigo overgenomen. Meteen was er een uitstekend gegeven voor een partijtje Holland-Belgie met de Ier O'Rahilly als scheidsrechter.

De Caroline hemel betrok en een aantal Nederlandse deejays lagen al snel overhoop met de Belgische medewerker. Het ging van kwaad tot erger en wanneer ook de loonzakjes van die deejays in het gedrang kwamen was het hek helemaal van de dam. Het resulaat was navenant. Ad Robberts die zich al die tijd afzijdig had weten te houden ging op 12 oktober 1979 van boord af nadat hij ruim twee weken lang de enige live deejay was geweest. Hij werd niet afgelost. (foto: Jules Callebaut - Belgische Nationale Hitparade)

In beslag genomen - Vervolgens nam de Engelse ploeg de programma's noodgedwongen over. Steven Bishop, Richard Thompson, Tom Hardy en Stevie Gordon probeerden er het beste van te maken. Desondanks kreeg het zorgvuldig opgebouwde Caroline imago een flinke deuk. De getapte programma's van Will Luikinga en Johan Visser gingen inmiddels wel door maar dat was als een druppel op de gloeiende plaat. Op 16 oktober sloeg het noodlot uit een andere hoek toe.

De Brugse BOB (jusitite) kreeg een tip dat een Caroline medewerker levensmiddelen, platen en casettes zou overladen op de vissersboot 'Z 69'  bestemd voor de m/v MiAmigo. En inderdaad op de Zeebrugse Visserskaai kon men iemand inrekenen....de Belgische medewerker in hoogst eigen persoon. Na ondervraging door de Brugse onderzoeksrechter Quintelier werd de onfortuinlijke figuur de straat opgestuurd met achterlating van alle bevoorradings materialen. Hierdoor waren de Engelse Caroline jocks genoodzaakt om nog langer dezelfde platen te draaien. Op 18 oktober was ook de de voorraad programmabanden van Will Luikinga op terwijl de luisteraars van dominee Toornvliet het met oude preken moesten doen.

Politie - Intussen bleken de meningsverschillen tussen enkele Nederlandse deejays en Caroline niet meer op te lossen. Een aantal vervangers drong zich op. Het duurde tot 30 oktober voor de uitzendingen enigzins genormalieseerd waren. Ad Robberts en nieuwkomer Peter de Vries (is niet dezelfde als die in 1974 voor Atlantis werkte) kwamen aan boord al was dat ook niet zonder kleerscheuren gegaan. Immers toen hun tender op zo'n zeshonderd meter van de m/v MiAmigo  gekomen was gaf de moter er de brui aan. Na een korte drift pikte een baggerboot hen op. De kapitein ervan verwittigde de politie en even later zaten de avonturiers op het politiekantoor van Ramsgate. Radio Caroline heeft vandaag de dag wederom een Nederlandstalige service en toch is het station nauwelijks te vergelijken met dat van enkele maanden eerder.

Het format is anders, enkele vertrouwde stemmen zijn verdwenen en de nieuwkomers moeten nog aanvaard worden zoals Sebastian Peeters (= Eddy Keur). Vooral de inkrimping van de Nederlandstalige uitzendingen doen vragen rijzen. De 'New Energy World' show van Mike Hagler  dagelijks om 15.00 hrs is dan wel een aardig programma maar toch zal de doorsnee luisteraar in de Benelux de BRTof Hilversum opzetten. Volgens een Caroline woordvoerder is deze show alleen maar als overgang bedoeld naar een totaal vernieuwd Caroline.

Del Mare - Het vierde zendschip van Radio Delmare, de Aegir 2, ligt inmiddels ontmanteld in de haven van Willemstad. Woensdag voer de eigenaar Jan Kees die alleen aan boord was, binnen in de haven van Stellendam bijgestaan door de sportvissersboot Myntje. Het is onbegrijpelijk waarom hij het zendschip binnen bracht daar alle apparatuur nog aan boord was (al was de antenne er afgehaald). De rijkspolitie die al die tijd het zendschip vanop een vuurtoren in de gaten kon houden, legde er meteen beslag op.

De inboedel ging de PTT kelders in. Voor de goede orde dienen we er nog even bij te vermelden dat Gerard van Dam niks meer te maken had met dit laatste projekt. Er is ook even sprake geweest dat de Hilversumse landpiraat Radio Benelux programma's zou gaan uitzenden vanaf de Aegir 2. Daarvoor waren er al plannen geweest om Nederlandstalige en Engelstalige programma's uit te gaan zenden onder de naam Radio Capri. Stimulator van dat project was Herman de Graaf. Doch ook dit initiatief is door organisatorische moeilijkheden niet doorgegaan. Johan Rood van Delmare van zijn kant liet weten dat hij eerst van een lange vakantie gaat genieten. (foto: Del Mare zendschip Aegir 2 - Foto © Frans Schuurbiers)

Mi Amigo - Begin november publiceerden diverse Belgische kranten het bericht dat Radio Mi Amigo opnieuw zou gaan uitzenden van de m/v MiAmigo. In principe is dit mogelijk daar het zendschip drie zenders aan boord heeft. Deze uitzendingen zouden in afwachting zijn van het nieuwe zendschip. Toen we de Caroline directie daarover opbelden was het categorische antwoord: "In nog geen duizend jaar".

Wel, het ziet er naar uit dat enkele Mi Amigo medewerkers erin geslaagd zijn voldoende (zwart) geld bij elkaar te krijgen om een ander schip aan te kopen dat momenteel met reuze spoed zou worden uitgerust. Bij een eventuele terugkeer zal naar alle waarschijnlijkheid de benaming Mi Amigo niet meer worden gebruikt teneinde zich minder snel justitiële moeilijkheden op de hals te halen. Er zou ook worden afgezien van live programma's. Alles zou op tape worden gezet door o.a. Ben van Praag en Erik Mes die bij het station blijven.

Sloop - Technicus Sjaak van Dijk en Ferry Eden zijn de mannen die genoemd worden als de sleutelfiguren van de terugkeer. Een aantal nieuwe medewerkers waarbij o.a. personen geciteerd worden van een lokale zender in Zuid-West Vlaanderen, zouden al benaderd zijn. De m/v Magdalena wordt gesloopt op de werven van het slopersbedrijf Van der Marel in Ouwerkerke (Zeeland). 'De parel van de Noordzee' werd nog steeds door niemand opgeëist. Vandaar dat het ex-zendschip dan ook al bijna een ex schip is. (Sloop van de m/v Magdalena - Foto © Frans Schuurbiers).

 

 

 

 

 

 

© Jean-Luc Bostyn/Radiovisie
 

 

 

 
 
Terugkeren naar de MN home