Medianostalgie
 
Batseba en vier vrouwen gered
door Hans Knot
 

King David - Meer dan 43 jaar geleden sloeg het schip van Capital Radio, de MV King David, van haar ankers en liep op het strand ter hoogte van Noordwijk. Een reddingsactie werd ingezet door ondermeer personeel van de NV Wijsmuller, destijds ondermeer actief vanuit IJmuiden met haar sleepbedrijf.

In het personeelsbulletin ‘De Beting’ van dit bedrijf werd destijds gewag gemaakt van de operatie‘De lucht boven de Noordzee zit vol met wind en wolken en woorden. De wolken en woorden komen en verdwijnen, de wind wil zijn spoor echter nog wel eens achterlaten. De wolken drijven, hoog of laag, van horizon naar horizon. De woorden echter worden van zee naar land gedragen.’ Een bijna poëtische opening van een verhaal over wat best een hectische onderneming was geweest.

Er was natuurlijk meer want de lucht boven de Noordzee zat in die tijd ook vol met muziek, Radio Veronica had in 1970 eerst gezelschap gekregen van Radio Nordsee International, een popstation dat programma’s in het Duits en Engels verzorgde, terwijl halverwege het jaar ook Capital Radio, met haar easy listening format, luisteraars van de 192 meter – destijds in gebruik bij Radio Veronica – had weggetrokken.

 
Zingen van de vissen - Het verhaal in ‘De Beting’ ging dan ook verder met: ‘Muziek werd vroeger uitsluitend uitgezonden vanaf de vaste wal met slechts één vrome uitzondering, de uitzendingen van het hospitaalkerkschip ‘De Hoop’, die op de zondag het zingen van de vissen in de kerkdienst op zee overbracht naar de andere vissersschepen en naar de talrijke luisteraars in de kustplaatsen.
 
 
Nu horen we dagelijks muziek, lichte muziek, die voortdrijft op de ethergolven landinwaarts. De lichte muziek van de radioschepen. Reeds lang levert dit geen sensatienieuws meer en weinigen schenken er grote aandacht aan. Men luistert zonder veel over de herkomst na te denken, naar de populaire klanken van de radioschepen.’
   

Ankerketting breekt - Let wel, dit verhaal is duidelijk niet destijds neer gepend door een fervent aanhanger van de ‘muziek uit zee’. Immers vanaf de vrije zee klonk het geluid van de smartlap, de beatmuziek en rockmuziek vanuit de radiotoestellen. Maar toch stonden de kranten vol, nadat de King David op 10 november 1970 andermaal in nood was gekomen. Men zou niet door wettelijke maatregelen die dag het zwijgen worden opgelegd, maar door krachten die op zee het sterkst zijn.

Op ongeveer 7 mijl uit de kust, ter hoogte van Noordwijk, lag het radiozendschip King David achter zijn anker. De uitzendingen via de 270 meter, gingen ondanks de zware storm onverstoord verder – destijds van ’s morgens zes tot een uur ’s nachts. In de nachtelijke uren van de 10de november brak echter de ankerketting. Het gebeurde terwijl de bemanning, op de wacht na, in diepe slaap verkeerde. De zee slaapt immers nooit!

King David op het strand van
Noordwijk, Foto: IBS

 

Sleepboot - De Beting’, van herkomst een zware door het dek stekende bolder die als trekpaal van een sleepboot dient, meldde verder: ‘Wanneer men aan boord van de King David bemerkte dat het schip op drift was geraakt en onder invloed van de harde wind naar de kust dreef, werd de bemanning wakker gepord. Met vereende krachten, werd op het rollende schip getracht het noodanker uit te brengen.

In de holst van de nacht en bij slecht weer was dat niet eenvoudig. De boordradio werd in bedrijf gesteld en Scheveningen Radio werd opgeroepen. Het kuststation, dat op de ontvangstplaats te IJmuiden dag en nacht waakt, werd het bericht dat de King David snel naar de kust dreef, ontvangen.’ Maar ook op het kantoor van Wijsmuller sleepbedrijf was altijd iemand aanwezig die Scheveningen Radio en andere noodfrequenties in de gaten hield, zodat – waar nodig – assistentie kon worden verleend. Direct nadat men daar de berichtgeving betreffende de problemen met het zendschip van Capital Radio hoorde, werd er druk overlegd en vervolgens de sleepboot Hector aangeboden, die in de haven van IJmuiden klaar lag om uit te varen en haar diensten te verzorgen.

 

Noodanker -‘De Beting’: ‘Later bleek dat de kapitein van de King David met behulp van zijn deels vrouwelijke bemanning het noodanker had uitgebracht. Tot hun schrik echter bleek het anker niet te houden en de harde wind dreef het schip steeds dichter naar de wal.’ Ook de reddingsboot van Noordwijk was inmiddels ingezet en stook korte tijd later in zee, op weg naar de hulpbehoevenden aan boord van de King David. Het was de reddingsboot ‘Curt Carlsen’ onder schipper Van de Berg, die kans zag, voordat het zendschip zou stranden, vier vrouwelijke bemanningsleden met de scheepshond ‘Batseba’ aan boord te nemen en vervolgens op het strand van Noordwijk aan land te brengen

 
Zandbank - Laten we even teruggaan naar het redactionele artikel in ‘De Beting’: ‘De Nederlandse schipper en een bemanningslid blijven aan boord van de King David om zo snel mogelijk de sleeptros van de ‘Hector’ vast te maken. Wanneer de Hector dichterbij komt blijkt de toestand al kritiek. De sleepboot moest vastmaken voordat er gevaar is zelf aan de grond te stoten en dat lukt net niet. Op korte afstand van de King David gekomen, meldt de schipper over de radio: “We stoten, we raken aan de grond. We gaan nu over de eerste bank heen. Oei, oei, oei, wat stoot die, we rammelen door elkaar.”
 

Einde Capital Radio - Met elke volgende golf werd de King David stotend en schuddend verder naar het strand toe gezet totdat het water de hoogste stand had bereikt en, wanneer de zee zich langzaam begon terug te trekken gedurende de eb, bleef het schip vervolgens achter. Muurvast geboeid en dwars op het strand, trillende onder elke breker die tegen stuurboordzijde beukte. Die morgen van de 10de november kwam het zendschip geheel droog te staan. Ondanks eerste pogingen lukte het niet direct het schip naar zee te slepen, sterker nog, spoedig bleek het geld van de International Broadcasting Society, dat ondermeer Capital Radio runde, op, waardoor er definitief een einde kwam aan de kortstondige uitzendingen van dit radiostation.

Veilig aan land, Foto: IBS
 

Rob Olthof - Iemand die Capital Radio destijds in Amsterdam vaak aan had staan op de transistorradio, was Rob Olthof – die mij vaak per telefoon zijn liefde voor dit station toonde. Hij was ook een aantal malen op het strand om foto’s van het gestrande schip te maken en kwam vrij spoedig met een grote poster op de radiomarkt, waarop het gestrande zendschip was afgebeeld. 43 jaar na de stranding van de King David kwam meer boven water betreffende de adoratie van Rob Olthof voor Capital Radio. Het blijkt dat hij op 18 juni 1970 een brief naar het kantoor van The International Broadcasting Society heeft gestuurd om ondermeer te informeren of er nog behoefte was aan een deejay. Op 9 juli 1970 kreeg Rob Olthof antwoord van Berthe Beydels, Secretary General van de IBS. Ze schreef hem ondermeer: ‘We worden een ‘all music station’ voor de leeftijdsgroep boven de 20 jaar. Wij hebben dus geen disc jockeys, tekstschrijvers en dergelijke nodig. Wij hopen dat U hiervoor begrip zult hebben en verblijven U nogmaals hartelijk groetend voor Uw belangstelling.


Hans Knot

 

 
 
Terugkeren naar de MN home